GEZINNEN VAN GOUVERNEMENTS SLAVEN TE BONAIRE

 
Home
West Indische Compagnie
Slaven
Gouvernements
Slaven
Vrije Personen
Partikuliere
Slaven
     
Afgeleid
No.
Dat.
Manu.
Dat.
Huw.
No.
Akte
Dat.
ovrldn.
Datum
geb.
Naam
   
Akte
 
Voornaam
 
Gehuwd met
Opmerking