anthonica 1 vr 1712 anthonica x creool 6
1 anthonica, x
  m 1786 1734 juan domingo  calvenwagt
  m 1780 1735 juan francisco  koewachter
  m 1770 1737 frans  in 1760 onder commando van de ruiters
11 m 1738 mariaantie x
12 vr 1739 catrijntje  x
13 vr 1782 1747 anna sophia x met kinderen naar cur hato in 1789
  vr   1748 servina 
11 anthonica, mariaantie van x
111 m 1760 1758 maria magdalena  x woont te cur Hato zuig
  m 1762 thomas  zuig
  m 1786 1765 juan paulo
112 m   1768 anna sophia  x woont te cur Hato, chiappie
  vr 1796 1772 maria martha  vrij in 1796 wegens borstkwaal
111 anthonica, maria magdalena van mariaantje x  te hato, in 1789
mn 1775 juan guillermo te hato
  vr 1777 maria ouselina te hato
vr 1783 leonora francisca te hato
112 anthonica, anna sophia  van mariaantie van x
  m 1787 luciana   
12 anthonica, catrijntje van x
  m 1780 1759 juan bastiaan 
  m 1786 1763 juan anthony 
  m 1865 frans  bomba, 1836
  m 1786 1776 juan don diego
121 vr 1779 helena  x
121 anthonica, helena van catrijntje x
1798 anthonie
13 anthonica, anna sophia x te hato, achternaam anna sophia
131 vr 1767 nentia x te hato
vr 1773 anna pastillo te hato
vr 1776 maria te hato
vr 1779 servina olbina te hato
131 anthonica, nentia van anna sophia x
~ 1850 1790 hato, augustien vb420, in 1850
anthony bomba 1701 dominga van anthony bomba wachter a/d magazijn 11
1 anthony bomba, dominga  x
  1734 bentura  plantage hato in 1789?, bij de ruiters in 1760
  1735 philippie  onder de ruiters in 1760
11 1780 1736 maria  x afwezig in 1780
12 1738 sebel  x
13 1742 catharina  x
14 1746 martha  x
11 anthony bomba, maria van dominga van  x
  1780 1763 juan pedro  te curacao n 1782, 18 jaar oud, metselaars
12 anthony bomba, sebel van dominga van x
121 1757 maria theresa  x zuig
  1766 1759 margaritha 
  1770 1760 juan anthony 
121 anthony bomba, maria theresa van sebel x #
  1774 dominga petrona  nieuwe achternaam petrona # petrona
  1786 1776 juana marthina 
  1779 mariana martina  nieuwe achternaam mariana # mariana
1783 paulina
13 anthony bomba, catharina van dominga van x
131 1763 helena x
131 anthony bomba, helena van cathalina van dominga van x
  1781 juan albertus 
  1785 francisco victorio
  1787 prodentio 
  oac 1798 philip martijn
1799 francisco adriaan
14 anthony bomba, martha van dominga van x
141 1761 francisca petrona  x
142 1810 1763 dominga cathalina x vrij in 1810
143 1810 1767 margaritha  x vrij in 1810
  1770 anna angela  angela
144 1771 maria josepha  x nieuwe achternaam josephia
  1772 juan nicolaas 
  1774 maria manuela  nieuwe achternaam manuela
  1777 domingo manuel 
  1780 juan paulo 
  1783 susanna martilia 
  1786 phelipa 
  1788 florentia 
141 anthony bomba, francisca petrona van maria (martha) van dominga van x
  1779 francisca rosa 
  1784 juan bentura 
142 anthony bomba, dominga cathalina van martha van dominga van x
  1780 anna phelipa 
  1784 louis fernando 
  1788 st jacobus  sint jacoba
  1785 ignatius 
  1789 lion paul 
143 anthony bomba, margaretha van martha van dominga van x
  1785 dionisius paul 
  1789 martin valentius 
144 anthony bomba, maria josephia van martha van dominga van x
1788 jannette josepha martilia 
1792 rosa
1796 bentura
1799 paulus
coffie 1 creool 1786 1719 martha coffij  x afw in 1786 7
1 coffie, martha x
  creool notitie 1741 domingo martijn  afwezig in 1758-1764, bomba 1766
11 1805 1743 sablica  x vrij in 1805, zwart
12 1748 maria sebel  x
1758 1749 louisa zuig
  1754 sophia  #  
13 1755 lucretia  x
  1766 1757 juan lourens  timmerlieden te curacao in 1782
  1782 1759 bartholomeus  timmerlieden te curacao in 1782
14 1762 maria magdalena x zuig
11 coffie, sablica van martha x   x blanke?
  1761 louis 
1766 1763 maria delgado
1766 1765 pieter
12 coffie, maria sebel van martha x
121 1810 1766 apolonia  x vrij in 1810, apolonia  
  1768 juan francisco albertus 
   mulat 1771 maria martha mulat  
  1774 anna susanna #
  1776 maria regina (refina) 
  1778 don juan 
121 coffie, apolonia van maria sebel van martha x
  1785 steba martijn 
  1786 maria hilaria 
1787 anna paulina
  1789 ignatius martin 
13 coffie, lucretia van martha  x
131 1770 anna sophia (maria)  x
  1774 juan paulo 
  1776 juan steba 
132 1779 juana clarena  x familie clarenda?
  1783 bilio martijn 
  1785 sablica  # 1,34
  1787 juan thomas
  1789 esperanza 
131 coffie, anna sophia van lucretia van martha x
  1787 laurents basilio
  1789 maria josepha  #
132 coffie, juana clarena x
1798 ignatio x marchena, maria
14 coffie, maria magdalena van martha x
  1782 maria marsera 
  1785 steba 
criool   1770 1698 domingo criool bomba in 1760 12
1 creool 1789 1700 martha criool x
2 creool 1789 1712 grasie criool  x
  1786 1720 louis criool
1 criool, martha x
12 1766 1734 sebel  x
13 1780 1737 doya  x afwezig in 1780
  1764 1738 juan francisco
14 1762 1740 maria rijna x
12 criool, sebel van martha x
  1764 1752 catrijntje
  1766 1753 marietie 
  1759 andreas 
121 1762 rijna x nieuwe naam rijna
121 criool, reina van sebel van martha x
  1782 louisa bernarda 
  1785 juan steba 
  1786,1 maria oliana  oliana
  1789 martina athelia 
13 criool, doya van martha  x
  1764 1761 claas 
  1765 maria martha 
  1786 1767 maria sebel 
  1771 anna catharina 
14 criool, maria reina van martha x
141 1759 maria magdalena x
1786 1774 juan francisco kuiper n 1789 te cur
  1810 1776 anna dortalina  vrij in 1810, nieuwe achternaam dortalina dortalina  
  1780 joseph silvester  indiaanse afkomst?(silvester)
2 criool, grasie x
  1732 juan 
  1762 1734 dorothea
21 notitie 1780 1736 maria magdalena x in 1760 terug uit cur, afw in 1780
22 1762 1740 marietie x stom en doof
  1764 1752 anna grasie 
  1764 1754 louis francisco
  1764 1758 maria sebel 
23 1810 1759 maria rosa x vrij in 1810, tweeling
  1810 1759 juana petrona vrij in 1810, tweeling
21 criool, maria magdalena van grasie x in 1760 terug uit curacao
  1764 1758 juan domingo    in 1782 te cur
  1761 juan anthony 
211 1763 anna cicilia x vrij in 1810?
  1780 1765 albertus  in 1782 te curacao, 18 jaar
  1786 1767 louis anthony     
  1786 1770 juan francisco 
  1771 juan bisente
211 criool, anna cicilia van maria magdalena van grasie  x
  1785 maria magdalena 
  1785,8 juana geertruida
  1789 jan gerrit 
  1836 1793 petrona 1836 te cur, oac x sampie goeloe?
22 criool, marietje van grasie  x
  1761 juan domingo 
23 1810 criool, maria rosa van grasie  x vrij in 1810
  1810 1772 gose rosario vrij in 1810
  1774 juan francisco 
datto 1680 datto 3 2e groep
1 creool 1749 1712 martha datto x
  creool 1714 bastiaan datto
1 datto, martha x
  1732 chiko (andrees)  ruiters in 1760
11 1738 sebel x
11 datto, sebel van martha x 3
  1759 juan steba 
  1760 juan bentura
  1762 juan christoffel
  1764 juan bernardo 
111 1767 maria martha  x
  1774 luis bertrand 
  1845 1777 juan bisente (batista) vrij in 1845
  1781 maria st jacoba  nieuwe achternaam st jacoba 1,22 sint jacoba
  1787 steba martens 
111 datto, maria martha van sebel van martha x
  1865 1785 dominga francisca 
domacasse 1 1706 domacasse, dominga  x 4
1 domacasse, dominga x
11 1772 1780 1734 martha  x vrij in 1772 104
1737 philippie
1758 1738 lena 
  1739 thomas  87
12 1786 1747 juannotta  x
  1786 1750 juan pedro (francisco)  1782 te cur, vanaf 1766
11 1772 domacasse, martha van dominga x vrij in 1772
111 1798 1759 clara  x vrij in 1798
  1761 juan anthony 
111 domacasse, clara van martha van dominga x
  1775 helena
  1777 johannes rimon
  1781 juan bernardo 
  1782 maria onantia
  1785 baptiste bastiaan 
12 domacasse, juannotta van dominga  x
1780 1763 johannes  in 1782 bij de schilders te cur
  1774 dominga
  1873 1776 paulina #
  1778 francisca 
foluba 1749 1682 anna maria foluba 6
1 1770 1710 dominga foluba x groep 2
2 creool 1713 francisca foluba x
1 foluba, dominga x  vatenwasser
11 1734 anna maria x  
11 foluba, anna maria van dominga  x
  1766 1754 domingo  1782 te cur  
  1764 1756 lucia (lousia)
  1780 1758 christoffel   1782 te cur, 1773 te aruba
  1759 lucas 
111 1766 maria rosa x
115 foluba, maria rosa van anna maria x
  1783 petrona angeli
2 foluba, francisca x
  1732 juan andres  x (frans, anna maria van)
21 1768 1770 1734 maria rosa x in 1769 vrij
  1786 1746 fernando   te cur?
  1805 1789 1747 jacob  (x coffie, sablica?) 3e bomba, vrij in 1805
22 1752 andrea x
  1766 1755 frans  1782 bij de kuipers te cur
1782 1759 juan francisco  1782 bij de kuipers te cur
21 foluba, maria rosa van francisca x in 1769 mannmissie
  1782 1760 marco francisco 1782 te cur
  1848 1763 juan berio  afw na 1849
22 foluba, andrea van francisca x
  1775 pieter bertrand 
  1777 manuel martijn
  1780 maria helena 
  1783 philip stjago 
  1786 nicolaas( van fictoria)
  1787,9 anthony martilio 
frans 1749 1700 cicilia van frans x
cicilia van frans x 
1 creool 1789 1720 christina x
1786 1730 pieter gabriel
1731 annica
1786 1732 juan pedro schapenwachter
1758 1733 frans
1780 1737 joseph 1782 bomba te curacao
1760 1742 androsina
1749 1744 maria helena
11 frans, christina  van cicilia van x  
111 1739 anna maria (annica) x anna maria
112 1749 1742 susanna  
  1762 1744 claasje  zie jaar 1758
  1800 1747 gaspaar 
113 1780 1748 cicilia  x
  1770 1749 dianora zuig in 1749
114 1786 1755 juana x 1789 te Hato
1764 1759 joseph
  1786 1760 juan manuel  te curacao
1766 1763 juan steba
111 frans, anna maria (annica) van christina van cicilia van x (foluba, andrees) zie vrijbrief 105
  1770 1760 regina  x
  1810 1762 nicolaas  vrij in 1810, zuig
1111   1763 susanna  x
1112 1810 1765 anna thina  x vrij in 1810, anna thina
  1786 1767 maria servina 
  1774 anna andrea 
1113 1776 francisca marensiana  x    achternaam emerenciana
  1778 pedro oliana 
  1786 1771 jacobus fernandus 
1111 frans, susanna van anna maria van christina van cicilia van x
  1777 juan thomas 
  1865 1779 maria thomas  nieuwe achternaam #
  1782 martha regina  #
  1784 juan martijn 
  1786,6 pieter philipi 
  1788,7 francisco riemon 
1793 anna girigorie
1112 frans, anna thina van annica van christina van cicilia van x
  1779 anna dorothea 
  1837 1781 van thienen, francisco juan hendrik  van thienen, 1837
  1784 maria servina  serbina?
114 frans, juana van christina van cicilia van x
  1786 1774,1 juan pedro bentura 
113 frans, cicilia van christina van cicilia van x
1131 1765 christina (catharina) x vrij in 1810?
  1786 1770 christoffel 
1131 frans, christina van cicilia van christina van cicilia van  x
  1785 martha regalis  nieuwe achternaam regales
  1786,5 felix olbino
  1788 anna christina 
goeloe
1758 1678 goeloe toontie
1780 1690 goeloe grandij   bomba 17
1 1749 1695 goeloe 
11 1762 1715 lena van gouloe x met zuig pauletta in 1744
12 1770 1717 maria  van goeloe x
13 1786 1718 susanna van goeloe x zuig suljana
1766 1770 1722 domingito van gouloe vrij vroeg manumitterd in 1766, vb 129
1749 1730 anthony van goeloe
14 1734 juana van goeloe x
11 goeloe, lena van  x
111 1780 1735 susanna  x met zuig suljana in 1744
  1736 juantie claas  van lucia gordo (lena van gouloe)
  1764 1738 maria magdalena 
112 1740 anna maria  x    
113 1743 dominga pauletta  x na 1836 afw. pauletta
111 goeloe, susanna van lena x
  1786 1753 maria patiensia  maria patiensia?
  1789 1761 juan gironimo 
1111 1763 dorothea  x
  1774 diego martijn 
1111 goeloe, dorothea van susanna van lena  x
  1782 maria oliana na 1854 afw.
  1785 philipi nery 
  1786,7 athenia 
  1788,8 bernard 
1892 rosa
112 goeloe, anna maria (annica) van lena x
  1780 1757 juan pedro  zuig in 1758
1121 1759 maria magdalena  x
1122 1762 anna poulina x zuig
1123 1764 truytie  x
  1780 1767 juan martin 
1124 1768 hendrina  x #
  1771 nicolaas martijn 
  1775 juanna 
  1777 sepriaan 
  1781 martha cathalina  #
1121 goeloe, maria magdalena van anna maria van lena x
  1781 maria elisabeth 
  1783 maria oliana florentia 
  1785,6 hermina rieta
1122 goeloe, anna paulina van anna maria (annica) van lena x
  1786 1779,5 anna rita 
  1784 susanna martilia  #
  1786,1 jan 
  1788,8 andreas 
1123 goeloe, truytie van anna maria van lena x 
  1781 jan hendrik  hendrik
  1785,4 willem cerenus  willem
  1787 mathias albertus 
1836 1794 sampje 1836 te cur, timmerman
1836 1805 nicolaas 1836 te cur.
1124 goeloe, hendrina van anna maria van lena x
  1787,4 hendrik christiaan 
113 goeloe, dominga pauletta van lena x
  1782 1760 ambrosius  1782 te cur
1131 notitie 1763 francisca  x 1789 te Hato
  1768 maria rosa x 1789 te Hato, na 1800
  1786 1769 minguel gilares   
  1772 juan andrees 
  1774 dominga regina 
  1776 domingo 
  1778 bastiaan 
  1781 lourents martijn 
  1783 andrees bernardo 
1786 helena nasaria nieuwe achternaam, pauletta
1131 goeloe, francisca van pauletta van lena x
  1781 anna 
12 1769 goeloe, maria x beide vrij in 1769
zwart 1770 1737 bastiaan
1738 markita
3 goeloe, susanna x
31 1738 anna thina x
32 1744 soliana x
31 goeloe, thiena (van susanna) x
1762 1757 maria
311 1780 1759 helena  x  
311 1775 goeloe, helena van thina x vrij in 1775
1775   1775 willemina pruisen vrij in 1775
32 goeloe, soliana van susanna x
1786 1760 rosalijntje  1789 te cur, 29 jaar
1782 1761 januari 1782 te cur
321 1762 anna maria  x #
1768 anna catharina
1786 1771 juan francisco 
322 1774 maria martha x #
1775 juan nicolaas 
1778 francisco lopez 
1782 maria sebel 
321 goeloe, anna maria van soliana x
  1785 anthony bonito 
  1785,9 johannes 
  1786,6 fabiaan 
  1789 joseph martin
1796 andries
4 goeloe, juana x
1761 anthony louweriaan
1780 1765 juan bernardo 1782 te cur
1767 markita
1 creool 1770 1700 maria van janga x oud en aff 5 2e groep
creool 1762 1710 anna van janga
2 1731 sablica  van janga x
  1732 marco  van janga 1e bomba
1764 1738 juan anthony
3 1786 1739 martha  van janga x 1760 terug uit curacao
janga 1 janga, maria  x
  1736 pedro  2e bomba
11 1762 1737 flora  x  
11 janga, flora van maria van x
111 1796 1757 martha regina  x vrij in 1796, betaald door anthony gerard zuig
111 janga, martha regina van flora van maria van x vrij in 1796, vallende ziekte
  1773 maria florentia  (flora)
  1774 juana sebel
  1776 anna paula 
  1780 anna catharina
  1783 martijn 
  1785 francisca michila
  1786,2 anna jacoba 
  1789 josephus martinus
2 janga, sablica van x
  1766 1755 juan nicolaas  1789 bij d scheepstimmerman
  1761 philipo stjago  te hato in 1789
  1765 anna theresa 
  1780 1768 pedro martijn  te hato in 1789, chiappi
  1780 1771 philip fernando 
  1774 maria oliana  te hato in 1789, nieuwe achternaam oliana  
  1777 juan tholius (folina)
3 janga, martha x
  1760 1748 juan anthony 
makaai 1 creool 1749 1712 martha makay x 7
2 creool 1758 1716 dominga makay x
1762 1730 anthony makaya
1 makaai, martha x
  1736 christoffel 
11 1764 1738 lucia  x afw in 1749
  1758 1748 maria gracie 
  1746 hose #
  1764 1747 sieka  chika?  
11 makaai, lucia van martha x
1760 1757 maria  zuig
111 1759 anna cicilia  x
111 makaai, anna cicilia van lucia van martha x
  1786,9 marcera 
2 makaai, dominga x
1735 juanito
21 1738 maria theresa  x
  1776 1780 1736 philipie  vri in 1776
1760 1737 juan steba
  1810 1762 1742 anna catharina  vrij i 1810?
1762 1744 claas martijn zuig
22 1810 1749 maria sebel  x vrij in 1810
21 makaai, maria theresa van dominga x
1780 1761 lodrigo martin   
  1763 pasqual martijn
211 1765 anna florentia  (flora) x
  1770 pedro martijn 
  1789 1771 domingo martijn  in 1789 op hato, chiappie  
  1772 nicolaas martijn 
  1775 steba martijn 
  1786 1776 martin 
  1779 paulo martin 
211 makaai, anna florencia van maria theresa van dominga x
1784 maria martina
  1786,1 paul martijn 
  1789 peter martin 
22 1810 makaai, maria sebel van dominga x vrij in 1810
  1796 1767 phelipa  in 1796 door nicolaas erasmus de jongh
wanga 1758 1680 annica aff wanga blind 8
1694 annica grandie
1 1711 wanga
1712 minguel van guanico
2 1749 1722 magdalena van wanga (of guanica) 
1 wanga, x
11 1762 1732 anna 
12 1734 susanna  x
  1736 juantie 
  1737 josephie van guanica (wanga) 
  1738 martha 
11 1762 wanga, anna x
mulattin 1758 1749 francisca samen weg
12 wanga, susanna van x
121 1767 francisca x
  1786 1770 pauletta  hato in 1789
  1774 juan nicolaas 
121 wanga, francisca van susanna van x
  1785,4 andrea augustina 
  1787,9 mario rimon 
2 wanga, magdalena van x
21 mulat 1762 1742 maria sebel  (sablica) x mulat
22 1780 1786 1744 truytje  (geertruida) x vij in 1780, zuig
21 wanga, sablica van magdalena van x
  mulat 1765 pieter 
22 1780 wanga, truytie van magdalena van x vij in 1780
221 1798 1761 maria magdalena  x vrij in 1798 met zieke zuig minguel anthony
  1780 1763 joseph anthony te aruba in 1789
  1786 1767 maria lucia 
  1786 1769 juan pedro 
  1771 francisco joseph 
222 1774 luciana  x
221 wanga, maria magdalena van truytie van maria magdalena  x
  1781 maria bernabella nieuwe achternaam, bernabela
  1784 martin 
  1785,7 philipus albertus
  1787,7 oliaan martin
1789 minguel anthony,
222 wanga, luciana van truytie van magdalena van x
  1794? maria lucia 
doeloe (goeloe)
1 1762 1680 dolloe (van mafongo) negerin
11 mulattin 1758 1718 maria doeloe x
11 doeloe, maria x 4
1740 louis  1770 te cur
mulat 1766 1743 juan pedro  zuig 44
1764 1747 bentura 
111 1760 1754 maria grasie x
111 doeloe, maria grasie van x
1770 1766 anna catrijntje
maria patiensia 1722 maria patiensia alias titij begin naam tjietjie
maria patiensia alias titij x 1
11 1762 1743 helena  x mulat
maria patiensia, helena van x 1
111 1762 maria magdalena  x  
maria patiensia, maria magdalena van x 2
  1780 maria martha 
  1782 maria sebel 
nauw 1758 1706 domingo van nauw koewachter 134 2e groep
1 1762 1708 lucia van nauw x lucia gordo 135
2 1758 1710 maria martha nauw x 141
1760 1722 grasia van naauw  
1 lucia (gordo) van nauw x 3
11 1749 1728 dianora  153
12 1733 speranza 173
13 1780 1734 juantie  158
2 maria martha nauw x 2
21 1749 1734 juan francisco  160
22 1762 1736 manuel    165
zenovan 1758 1717 zenovan, dominga  x tegelijk vertrokken
zenovan x 3
1758 1743 truytje
mulat 1758 1745 juan anthony
van bonayre 1712 jacob van bonayre
1762 1712 juan anthony van bonayre
van curacao 1703 maria martha van curacao afw 1746-1760
creool 1766 1707 anthony van curacao koewachter
creool 1710 anthony exo bij de commandeur
1730 maria creool van curacao
1736 juan bentura van curacao timmerman, 1780 te bonaire
1786 1746 francisco (alias) quakoe van curacao 1780 te bonaire
1762 1732 francisco van curacao 1758/1762 te bonaire
francisca  x 3
francisca 1698 dorothea van francisca  
1702 roosje van francisca  
1714 frans (francisca)
gracia 1749 1684 gracia largo oud, te fontein 20
1749 1682 gracie lomba 26
1749 1688 gracie   coolbranden bij jan gijsels aan de knip 36
negerin 1749 1680 gracia    oud,  blind 44
negerin 1749 1692 gracie zissie 137
van hato 1703 maria martha 
1786 1714 chico van hato
1769 1762 1722 lena van hato vrij in 1769
1723 jacob van hato
1732 juantie van hato
felida 1759 felida x gekocht, 1777 van rietveld
felida x  
1778 juan minguel 
1780 graasje rosa 
1785 stgregorius 
1786,89 martha 
1788,7 maria prudentia 
amimba 1 1757 amimba x gekocht van clerk in 1777
amimba x
11 1778 juan anthony 
12 1779 juana theresa 
13 1787 juanna cathalina 
ketula 1760 ketula x gekocht van  210
ketula x
1780 juan augustien  102
1785 juan paul  122
assienta 1760 assienta x 1777 van rietveld 212
assienta x
1779 jacobus
1785 pieter bastiaan
1786,5 maria louisa 
pamela 1 1757 pamela x   1777 van de klerk
pamela x
11 1778 oliana 
12 1783 pieter paul 
13 1785,7 anna victoria 
marsera 1758 marsera x (1777 van rietveld)
marsera, x
1778 bartholomeus  91
1781 dionies  105
1785 juana marsera  x eybrechts, albertus samuel 298
1787,1 juan paul  143
1789 anthony x cicilia, leonora